Voor gezonde tanden
Get Adobe Flash player

Samenwerking

Geachte collega,

We streven naar een optimale samenwerking en communicatie en dit zowel met U als met uw patiënten. Daarom willen we u de werkwijze van de praktijk toelichten.

Afspraak:

Om de duurtijd van een behandeling in te schatten, ontvangen we graag een verwijzing en een recente radiografie (per e-mail). Zodra wij uw verwijzing ontvangen kan uw patiënt ons bellen voor het maken van een afspraak.

De duurtijd van de behandeling varieert van één uur tot twee uren, afhankelijk van de moeilijkheidsgraad.

Zoals u weet, werken wij meestal zonder consultatie. Dit heeft als voordeel dat uw patiënt maar éénmaal dient te komen. Doch, indien de behandeling niet uitgevoerd kan worden (wegens een slechte indicatie, een barst, te diepe cariës, enz.) blijkt de afspraak te ruim bemeten. Daarom vragen we, indien u zelf twijfelt aan de haalbaarheid van de behandeling, de patiënt aan te raden eerst bij ons op consultatie te komen.

Verwijzing:

Een korte beschrijving van het probleem is voor ons heel nuttig. Een verwijsbrief kan met de patiënt meegegeven worden maar als we de informatie en de radiografieën op voorhand kunnen ontvangen, per mail of per post, is dat voor ons een grote meerwaarde. Zo hebben we al een eerste zicht op de prognose en kan de tijd van de behandeling bijgestuurd worden.

Verslag:

Na de behandeling krijgt u van ons een verslag. De patiënt wordt naar u terug verwezen om de tand verder af te werken.

Controle:

Bepaalde cases, zoals bijvoorbeeld een apicale opklaring, vragen een opvolging teneinde het genezingsproces te kunnen beoordelen. De patiënten worden na een aantal maanden uitgenodigd voor een controle. Hierdoor blijven de patiënt en u op de hoogte van het genezingsproces.

Urgenties:

We doen ons best om, bij dringende problemen, de patiënt sneller te helpen. Het is soms moeilijk om de hoogdringendheid van een probleem in te schatten en daarom vernemen we graag van u via e-mail of via telefoon indien het om een echte urgentie gaat. Een perforatie bijvoorbeeld wordt liefst zo snel mogelijk behandeld.