Voor gezonde tanden
Get Adobe Flash player

Werking van de praktijk

Geachte patiënt,

We streven naar een optimale samenwerking en communicatie. Daarom willen we u de werkwijze van de praktijk toelichten.

Nadat u door uw tandarts bent doorverwezen, kan u best telefonisch contact opnemen voor het maken van een afspraak.

Om de duurtijd van een behandeling in te schatten, houden we tijdens het maken van een afspraak rekening met het tandnummer, of het om een herbehandeling gaat en of er enige moeilijkheden zijn (verwijderen stift, afgebroken instrument, enz.). Deze informatie krijgt u van uw tandarts mee en horen we graag als u belt voor een afspraak. Wij ontvangen ook graag informatie van uw tandarts, liefst per e-mail, zodat het mogelijk is voor ons om zonder voorafgaande consultatieafspraak te werken. Zo hoeft u maar éénmaal tot de praktijk te komen.

 

Na de behandeling is het de bedoeling dat u gelijk afrekent. De nodige formulieren worden dan meegegeven.

 

Wij vragen u om ons zo snel mogelijk te verwittigen indien u de afspraak niet kan nakomen. Zo is het voor ons mogelijk om een andere patiënt te helpen in de vrijgekomen tijd.